The Norwegian Chemical Society’s Division for Analytical Chemistry (NKS-FAK and NECS2022 support students with grants for participation in the symposium. 
The application procedure and requirements are found at the  
homepage of NKS-FAK (in Norwegian)

The deadline for the application is December 15, 2021. Please send the application to Siv.Dundas@uib.no

NECS er en viktig møteplass og en mulighet for nettverksbygging for deg som er student i analytisk kjemi og miljøkjemi.  Er du master- eller PhD-student ved norske universiteter og vitenskapelige høyskoler kan du søke reisestipend for å delta på NECS. Søkere må være medlem i Norsk kjemisk selskap – Faggruppe for analytisk kjemi (NKS-FAK). Hvis du allerede ikke er medlem kan du registrere deg som medlem før søknad sendes. Medlemskontingent for studenter under 26 år er NOK 125 (http://kjemi.no/medlemskap/).

Skriv en kort søknad med:
• Bekreftelse på medlemskap i NKS-FAK
• Begrunnelse for og beskrivelse av hva stipendet-reisestøtten skal brukes til
• Budsjett for stipendet-reisestøtten’s bruk
• CV og karakterutskrifter for høyere utdanning
• Sammendrag (abstract) av eget bidrag (poster eller foredrag)

Faggruppens stipend-reisestøtte økes for denne konferansen, NECS2022, til å dekke kostnader for deltakeravgift og kost og losji ved Vestlia Resort, Geilo. For mer informasjon om NKS-FAKs reisestipend, se http://www.nks-analytisk.no.  

Søknad sendes leder for Norsk Kjemisk Selskap - Faggruppe for Analytisk Kjemi: Siv.Dundas@uib.no Søknadsfrist: 15. desember 2021.