Norwegian Environmental Chemistry Symposium - NECS 2022

Travel grants from Norwegian Chemical Society group of Analytical Chemistry

Every year, NKS-FAK awards travel grants to graduate students in analytical chemistry at universities and colleges in Norway. The purpose of the travel scholarship is to help Norwegian students to have the opportunity to participate in international or national courses, conferences, seminars and symposia in the student's special field in order to raise the academic level in analytical chemistry.

Application form: Scholarship for attending national / Nordic conferences, seminars, meetings and courses. The scholarship is up to NOK 4,000.
Application deadline: No later than one month before the start of the event if another deadline is not specified for the conference

Apply by clicking the following link;  https://stevenw4.wixsite.com/nksanalytisk/blank

Norwegian: NKS-FAK deler hvert år ut reisestipend til høyeregrads-studenter i analytisk kjemi ved Universiteter og Høgskoler i Norge. Reisestipendiet har til formål å bidra til at norske studenter får anledning til å delta på internasjonale eller nasjonale kurs, konferanser, seminarer og symposier innenfor studentens spesialfelt for å heve det faglige nivået innen analytisk kjemi. 
Søknadskjema: Stipend for å delta på nasjonale/nordiske konferanser, seminarer, møter og kurs.  Stipendet er på inntil NOK 4.000.
Søknadsfrist: Senest en måned før arrangementets start dersom annen Frist ikke er oppgitt for den enkelte konferanse, møte etc