Informasjon bare beregnet for styre. Her ligger info om Web-treff-utvikling på hjemmesiden med Google Analytics sortert på ulike parametere, slik som 

  • Nasjonalitet
  • Norske byer
  • Webside preferanser ved besøk (dvs hvilken meny fane som besøkes)
  • Søkemetode for å komme til side - DIRECT: direkte (man vet hvor man skal, dvs at man går til siden etter påminnelse via en epost)  eller via søkemotorer (ORGANIC man kommer til websideb via søk med Google etc eller bare ved tilfeldighet)
  • Tellebegrepene er stort sett de samme som benyttes i FACEBOOK
  • Nedenfor legges det linker fra vår GA konto som overvåker envirochem.no
  • Du nå oppdatere dato intervall for å få tilgang til de siste dagers verdier. Det gjør du øverst til høyre i vinduet

TILGANG GA KONTO med linker krever innlogging med en Brukerkonto for GA. Følgende prosedyre benyttes. Åpne Google Chrome (eller Explorer) og bytt til følgende Google konto (øverst til høyre) ; necs2023@gmail.com og bruk passord Necs&2023+Dette er en Google GMAIL konto som bare benyttes for Google Analytics, og har da bare tilgang til denne applikasjon. Google Ikon er rødt GOOGLE ANALYTICS. Med denne innlogging vil GA-linker nedenfor åpnes i ANALYSE modus der du kan endre søke kriterier i mindre grad (ikke bare se. View) . Dvs du kan gjøre små endringer på feks dato intervall (øverst til høyre GA visningen ) men ikke gjøre systemendringer som endrer oppsett eler tilgang. Innlogging er satt opp med en-trinn autentisering. (Dersom pålogging krever totrinns-autentisering, velg da svar til din egen epost-konto, ikke mobil. Du får da en seks-sifret G-kode som lar deg åpne necs2023@gmail.com konto. Blir det noe sikkerhetsproblemer endres dette til totrinns-autensiering)

 

NASJONALITET:    Graf med Google Analytics inndelt på Nasjon

BYER:   Graf med Google Analytics inndelt på Byer

WEBSIDE PREFERANSE:  Graf med Google Analytics med webside preferanse 

SØKEMETODE: Graf med Google Analytics med søkemetode - direkte eller via websøk

 

eksempel på tilgangs-link fra GA

https://analytics.google.com/analytics/web/#/p299570865/reports/explorer?params=_u..nav%3Dmaui%26_u.comparisonOption%3Ddisabled%26_u.date00%3D20220901%26_u.date01%3D20221016%26_r.explorerCard..seldim%3D%5B%22city%22%5D&r=user-demographics-detail&ruid=user-demographics-detail,user,demographics&collectionId=us