The following 20 plenary speakers have confirmed their participation in the symposium:

Terje Koren Berntsen, Inst for Geovitenskap, University of Oslo, Oslo

 Andrew Booth, Avd. for miljø og nye ressurser, SINTEF Ocean AS, Trondheim

Torunn Kringlen Ervik, National Institute of Occupational Health (STAMI), Oslo

Geir Wing Gabrielsen, Miljøgifter, Norsk Polarinstitutt (NPI); Tromsø, UNIS (Svalbard)

Karl Andreas Jensen, Fak. for Miljøvitenskap og Naturforvaltning, Norwegian University of Life Sciences (NMBU), Ås

Simon Jerome, CERAD, Fak for Miljøvitenskap og Naturforvaltning, Norwegian University of Life Sciences (NMBU), Ås

Ingjerd Krogseth,  Avdeling for miljøkjemi, Norsk Institutt for Luftforskning (NILU), Tromsø

Marit Låg, Seksjon for Luft og Støy, Norwegian Institute of Public Health (FMI) , Oslo

Jan Mulder, Fak for Miljøvitenskap og Naturforvaltning, Norwegian University of Life Sciences (NMBU), Ås

Amund Måge, Det Matematiske naturvitenskaplige fakultet, Universitet i Bergen (UiB), Bergen

Hanne Lerche Raadal, NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning AS (tidligere Østfoldforskning), Kråkerøy

Arja Rautio, Thule Institute Research Centre, University of Oulu, Finland

Rolf Rødven, AMAP Sekretariatet, Tromsø

 Torkjel Sandanger, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø (UiT),Tromsø

Eiliv Steinnes, Institutt for Kjemi, NTNU, Trondheim

Magne Olav Sydnes, professor, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, University of Stavanger (UIS)

Cathrine Thomsen, Seksjon for Miljøeksponering og Epidemiologi, Norwegian Institute of Public Health (FHI), Oslo

Magnus S. Thomassen, Avd for bærekraftig energiteknologi,  SINTEF, Oslo

Magne Olav Sydnes, professor, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, University of Stavanger (UIS)

Katrin Vorkamp, Institutt for Miljøvitenskap, Aarhus universitetet, ,

Armin Wisthaler, Kjemisk Institutt, University of Oslo, Oslo